top of page

Contact

Informatie

Contact en bereikbaarheid

Biltstraat 443
3572 AW Utrecht
info@onsvergaderhuis.nl
T +31 (0)30 - 231 21 61
M +31 (0)6 - 1998 1972 of (0)6 - 4465 2320
KvK: 64809064
IBAN: NL24INGB0007061382
  • Facebook Basic Black
  • LinkedIn Basic Black
  • Twitter Basic Black
Parkeren

Waar?

Parkeren is goed mogelijk in de buurt. Vooral in de Veenartsenijstraat/Hoefijzerstraat is vrijwel altijd een (betaald) plekje te vinden, maar ook op de Biltstraat zelf is vaak plaats. Een andere optie is het om te parkeren in de wijk achter het pand (Maliestraat, Adriaanstraat, Mgr. van de Weteringstraat, Oorsprongpark, Maliebaan). Op 2 minuten lopen is de parkeergarage Kruisstraat, die iets goedkoper is dan in de wijk. Parkeren voorbij de spoorlijn is op loopafstand zelfs een stuk lager. Voor de organisator/trainer is er eventueel een parkeerkaart beschikbaar.

 

Openbaar vervoer

Bus

Ons VergaderHuis is per goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanaf Utrecht Centraal Station naar de Biltstraat gaat in 10 minuten met buslijnen 28, 50, 51, 53, 74 of 77. Uitstappen op de Biltstraat bij halte Oorsprong park. Vandaar is het nog geen minuut lopen.

 

Naar CS Utrecht: alle bussen die stoppen bij halte Oorsprongpark van de Biltstraat (aan de overkant) gaan naar CS.

 

Een wandeling van/naar Utrecht Centraal Station duurt ca. 25 minuten.

Contact

Neem contact met mij op

Stuur een e-mail

Uw bericht is verzonden

Privacy-statement

Ons VergaderHuis, gevestigd aan de Biltstraat 443, 3572 AW Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Biltstraat 443

3572 AW Utrecht

T (030) 231 21 61

I www.onsvergaderhuis.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ons VergaderHuis verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Naam bedrijf

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ons VergaderHuis verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Om contact met je op te kunnen nemen inzake onze dienstverlening

- Opstellen reseveringsoffertes, -overeenkomsten en facturen

- Verzenden van onze nieuwsbrief

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Ons VergaderHuis neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ons VergaderHuis) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ons Huis Vastgoed bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van bovengenoemde gegevens voor een periode van 20 jaar, zodat we deze bij een nieuwe opdracht opnieuw kunnen gebruiken.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Ons VergaderHuis verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ons VergaderHuis gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken, behalve om een goede en gebruiksvriendelijk gebruik van onze site te garanderen

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ons VergaderHuis en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@onsvergaderhuis.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Ons VergaderHuis wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ons VergaderHuis neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@onsvergaderhuis.nl

bottom of page